Aros Kapital är ett etiskt factoringbolag

Factoringtjänster blir alltmer populära men behovet av hjälp med finansiering är knappast nytt. I och med att alltfler företag inser att de kan växa snabbare och lyckas bättre om de låter ett annat bolag sköta fakturering så finns det flera intressanta aktörer på den svenska marknaden. När du vänder dig till Aros Kapital så kan det vara för att sälja fakturor eller kanske för att få rådgivning omkring hur ditt företag kan utvecklas. Det här är ett finansbolag som jobbar på ett modernt och medvetet sätt, och det här märks tydligt då man ser på deras attityd och inställning till det där med etik.

Ett personligt engagemang

Visst är det viktigt att man ska kunna anpassa en factoringtjänst så att man som kund får plats för rörelse och förändringar. Från Aros Kapital så kan man räkna med skräddarsydda lösningar eftersom man är intresserade av samarbeten som leder till succé hellre än att tjäna pengar på kunders okunskap. För att du som kund ska förstå vad de olika factoringtjänsterna innebär så försöker man från Aros sida att jobba med ett tydligt språk där allting noga förklaras. På så vis så kan du ta ställning till om du verkligen behöver hjälp med inkassouppdrag eller om det kommer att löna sig att belåna fakturor.

Etik mycket viktigt

Det finns områden som Aros Kapital undviker och det beror på att man inte vill jobba på ett oetiskt vis. Kommer man med ett företag som hanterar kriminella element eller som kanske sysslar med uppdrag inom vapenindustrin eller porrindustrin så kommer Aros att tacka nej till ett samarbete. Det här beror på att man inte bara ställer höga krav på det egna företaget vad gäller etiska riktlinjer, man vill helt enkelt se samma inställning från samarbetspartners. Det här leder till ett bra affärsklimat som sprider sig till alla som jobbar med Aros.

Hantera formulär genom OCR och ICR

Hanterar ditt företag fortfarande inkommande formulär och andra dokument på manuellt vis? Genom att börja med automatisk hantering av formulär kan er personals kompetens användas på bättre sätt och ni kan skaffa er ett stort försprång gentemot konkurrenterna genom all tid ni sparar. Sofistikerad och lätthanterlig programvara från Readsoft klarar av att läsa in inkommande formulär oerhört snabbt, och det som via manuell hantering tog ett par dagar går nu att göra på ett par minuter. Träffsäkerheten blir dessutom högre eftersom de misstag som orsakas av den mänskliga faktorn elimineras helt.

Hur går det till?

Genom optisk och intelligent teckenläsning, OCR respektive ICR, kan programmet automatiskt läsa av formulär i olika former mycket snabbt. Det kan handla om handskrivna eller maskinskrivna texter samt streckkoder och kryssrutor, liksom tabeller och matriser; oavsett format klarar Readsofts program av att snabbt hantera och behandla informationen för att sedan skicka den vidare till olika typer av statistiksystem eller till ert digitala arkiv. Programvaran kan hantera små eller stora mängder dokument utan problem. Dokumenten scannas och tolkas sedan genom OCR. Om programmet upptäcker diskrepanser så flaggar den för detta så att ni kan hantera detta dokument manuellt.

OCR ger många fördelar

Genom scanning via OCR ökar ni exaktheten när det gäller inläsning av olika formulär markant. Den främsta fördelen är dock att det går snabbare och att programmet kan klara av så många typer av format. Utdatan samlas i en textfil och levereras vidare till ert arkiv eller där ni vill ha den. Genom att samtidigt digitalisera ert arkiv har företaget skapat en helhetslösning som är elektronisk och mycket lätthanterlig. Detta gör att ni kan låta er personal använda sina kunskaper på mer betydelsefulla sätt.