Hantera formulär genom OCR och ICR

Hanterar ditt företag fortfarande inkommande formulär och andra dokument på manuellt vis? Genom att börja med automatisk hantering av formulär kan er personals kompetens användas på bättre sätt och ni kan skaffa er ett stort försprång gentemot konkurrenterna genom all tid ni sparar. Sofistikerad och lätthanterlig programvara från Readsoft klarar av att läsa in inkommande formulär oerhört snabbt, och det som via manuell hantering tog ett par dagar går nu att göra på ett par minuter. Träffsäkerheten blir dessutom högre eftersom de misstag som orsakas av den mänskliga faktorn elimineras helt.

Hur går det till?

Genom optisk och intelligent teckenläsning, OCR respektive ICR, kan programmet automatiskt läsa av formulär i olika former mycket snabbt. Det kan handla om handskrivna eller maskinskrivna texter samt streckkoder och kryssrutor, liksom tabeller och matriser; oavsett format klarar Readsofts program av att snabbt hantera och behandla informationen för att sedan skicka den vidare till olika typer av statistiksystem eller till ert digitala arkiv. Programvaran kan hantera små eller stora mängder dokument utan problem. Dokumenten scannas och tolkas sedan genom OCR. Om programmet upptäcker diskrepanser så flaggar den för detta så att ni kan hantera detta dokument manuellt.

OCR ger många fördelar

Genom scanning via OCR ökar ni exaktheten när det gäller inläsning av olika formulär markant. Den främsta fördelen är dock att det går snabbare och att programmet kan klara av så många typer av format. Utdatan samlas i en textfil och levereras vidare till ert arkiv eller där ni vill ha den. Genom att samtidigt digitalisera ert arkiv har företaget skapat en helhetslösning som är elektronisk och mycket lätthanterlig. Detta gör att ni kan låta er personal använda sina kunskaper på mer betydelsefulla sätt.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.